İlkay İlknur

Asenkron WCF Servis Çağrımlarında C# 5.0 ile Gelen Async & Await Kullanımı

January 09, 2012
Merhaba Arkadaşlar,

C# 5.0 ile gelecek olan Asenkron Programlama yeniliklerinin önemli bir kısmını önceki yazılarımızda inceledik. Şu ana kadar farkettiyseniz asenkron programalama yaptığımız belki de en önemli noktalardan biri olan bir konuya hiç değinmedik. Bu konu da asenkron web servis çağrıları. Özellikle Silverlight ya da Windows Phone uygulamaları gibi istemci tarafında çalışan uygulamalar geliştiriyorsanız asenkron web servis çağrısı yapmamak neredeyse imkansız. Tabi aslında asenkron servis çağrıları sadece bu teknolojiler ile sınırlı değil. WPF veya ASP.NET tabanlı web uygulamalarımızda da asenkron web servis çağrıları gerçekleştirebilmekteyiz.

Asenkron olarak  yaptığımız web servis çağrılarının yanıtını almak için bildiğiniz gibi callback yöntemini kullanmaktayız. Yani asenkron olarak web servis çağrısını yaptıktan sonra kontrol bize geri dönmekte ve web servisten yanıt döndükten sonra callback olarak bildirdiğimiz kod parçası işletilmekte. Bu yöntemin dezavatajlarını, kodumuzu nasıl düzensiz hale getirdiğini ve uygulamamızın ölçeklenebilirliğini nasıl düşürdüğünü önceki yazılarımızda incelemiştik. İşte tam bu noktada web servis çağrılarında C# 5.0 ile gelen async & await ifadelerinin kullanılamayacağını sorduğunuzu duyar gibiyim :)

Bu noktada aslında web servis proxy’lerinin awaitable pattern’a göre oluşturulması bizim async & await kullanmamız için yeterli. Örnek vermek gerekirse bir web servis metodu int bir değer döndürüyorsa dönüş tipinin Task<int> tipi olması o metodun asenkron olarak işletilmesi ve yanıtının async ve await kullanılarak alınması için yeterli olmakta.

Şu anda Visual Studio içerisinde baktığımızda Add New Service Reference penceresi içerisinde yukarıda bahsettiğimiz biçimde proxy kodu üretecek bir mekanizma bulunmamakta. Bu tabi ki hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Gelecek Visual Studio sürümünde bu özellikle geliyor olacak. Peki biz bu özelliği beklemeden asenkron web servis çağrılarımızı async ve await ile nasıl yönetebiliriz ?

Öncelikle basit bir WCF servis metodu yazalım ve ardından da bu metodumuzu WPF istemcisi tarafından çağıralım.

Yazacağımız web servis metodu oldukça basit olacak ve parametre olarak aldığı 2 sayıyı toplayarak geri döndürecek. Ancak bu işlemi yapmadan önce biz işlemi 3 saniye bekleteceğiz o şekilde metottan değeri geri döndüreceğiz. Böylece web servis metodumuz bizim için asenkron çağrı yapmak için anlamlı hale gelecek. ;) Aksi takdirde zaten 2 sayısı toplayan bir web servis metodu için asenkron çağrı yapamaya çok ta gerek yok sanki :)

İlk olarak WCF servisimizin Service Contract’ının geliştirelim.

[ServiceContract]
public interface IMathService
{
 [OperationContract]
 double Add(double x, double y);     
}

Sıra geldi contract'ını belirlediğimiz WCF servisimizin implementasyonuna.

public class MathService : IMathService 
{    #region IMathService Members
   
 public double Add(double x, double y)
 {
 Thread.Sleep(3000);
 return x + y;
 }    #endregion
}

Gördüğünüz gibi metot sonucunu dönmeden önce Thread.Sleep metodunu kullanarak işlemin 3 saniye beklemesini sağladıktan sonra 2 sayıyı toplayıyıp servis metodundan geriye döndük.

WCF tarafında son olarak ise servisimizin konfigürasyonunu yapıyoruz ve servisi http://localhost/MathService endpoint’i üzerinde dışarıya açıyoruz.

<system.serviceModel>     
<services>       
<service name="MathServiceLib.MathService">         
<endpoint address="" binding="wsHttpBinding" 
contract="MathServiceLib.IMathService">           
<identity>             
<dns value="localhost" />           
</identity>         
</endpoint>         
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 
contract="IMetadataExchange" />         
<host>           
<baseAddresses>             
<add baseAddress="http://localhost/MathService" />           
</baseAddresses>         
</host>       
</service>    
 </services>     
<behaviors>       
<serviceBehaviors>         
<behavior>           
<serviceMetadata httpGetEnabled="True"/>           
<serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="False" />         
</behavior>       
</serviceBehaviors>    
 </behaviors>   
</system.serviceModel>
Şimdi sıra geldi WPF istemci uygulamamıza. İstemci uygulamamızın arayüzü de şu şekilde olacak.
<Grid>    
<Label Content="1. Sayı" Height="28" HorizontalAlignment="Left"
 Margin="12,12,0,0" VerticalAlignment="Top" />    
<Label Content="2. Sayı" Height="28" HorizontalAlignment="Left"
 Margin="12,44,0,0" VerticalAlignment="Top" />    
<TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="81,12,0,0"
 Name="txtSayi1" VerticalAlignment="Top" Width="120" />    
<TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,46,302,0"
 Name="txtSayi2" VerticalAlignment="Top" Width="120" />    
<Button Content="Topla" Height="23" HorizontalAlignment="Left"
 Margin="12,78,0,0" Name="btnTopla" VerticalAlignment="Top"
  Click="btnTopla_Click" Width="75" />    
<Label  Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="106,73,0,0"
 Name="lblSonuc" VerticalAlignment="Top" /> 
</Grid>
 

Arka plan kodlarına geçmeden son olarakta WCF servisimizin referansını WPF projemize ekliyoruz. Servis referansını eklerken de Add New Service Reference penceresindeki Advanced butonuna tıklayıp açılan pencere içerisindeki asenkron çağrım kodlarının da üretilmesini sağlayan checkbox’ı seçiyoruz.

Yukarıdaki gibi asenkron web servis çağrım kodlarını ürettiğimizde ilgili proxy tipi içerisinde AddAsync isimli bir metodun olduğunu göreceğiz. Bunun yanında bir de tip içerisinde AddCompleted isimli bir event bulunmakta. Şu anda elimizde var olan imkanlarla callback mekanizmasını kullanarak asenkron çağrımları gerçekleştirdiğimizi hatırlamamız gerekirse şu anda yapabileceğimiz implementasyon aşağıdaki gibi olacaktır.

private void btnTopla_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
 MathServiceClient client = new MathServiceClient();
 client.AddCompleted += (_sender, _e) =>
 {
 lblSonuc.Content = String.Format("Sonuc : {0}", _e.Result);
 };
 client.AddAsync(double.Parse(txtSayi1.Text), double.Parse(txtSayi2.Text));
}

Peki esas konumuza geri dönersek async&await kullanarak ve callback mekanizmasını kullanmadan asenkron çağrılarımızı nasıl  yönetebiliriz.

Bu noktada şu anda kullanabileceğimiz 2 yöntem bulunmakta.

Task.Factory.FromAsync

Yöntemlerimizden ilki Task tipi içerisinde bulunan FromAsync metodu. Bu metot Begin/End yapısı ile asenkronluğu sağlayan yani Asynchronous Programming Model Pattern’nına uygun olan işlemlerin Task tipi içerisine alınması ve Task tipi ile yönetilmesini sağlamakta. Böylece artık yapacağımız çağrımlarda ve diğer işlemlerde de bu metottan dönen Task tipini rahatça kullanabileceğiz.

İşte bu yöntemi kullanarak aslında proxy tipimiz içerisinde metotlara yeni bir metot ekleme imkanına sahibiz. Öyleyse hemen proxy tipimiz için bir extension metot gerçekleştirelim.

public static class Extensions
{
 public static Task<double> AddTaskAsync(
 this MathServiceClient client, double x, double y)
 {
 return Task.Factory.FromAsync<double>(client.BeginAdd(x, y, null, null), 
 client.EndAdd);         
 }
}

Şimdi web servis metodumuz async & await kullanabileceğimiz duruma geldi. Yani awaitable pattern'a uydu. Öyleyse async ve await kullanarak asenkron çağrımızı gerçekleştirelim.

private async void btnTopla_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
 MathServiceClient client = new MathServiceClient();
 double result = await client.AddTaskAsync(double.Parse(txtSayi1.Text), 
 double.Parse(txtSayi2.Text));             
 lblSonuc.Content = String.Format("Sonuc : {0}", result);
}

Evet gördüğünüz gibi asenkron çağrımı gerçekleştirdik. Ancak uyguladığımız yönteme bakarsak bizim içim maliyetli bir yöntem olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni de her bir web servis metodu için yeni bir extension metot gerçekleştirmemiz. Bize aslında otomatik proxy kodu üretimi sırasında devreye girecek olan birşeyler lazım. Öyleyse gelin diğer yöntemimizi inceleyelim.

TaskWsdlImporterExtension

Visual Studio Async CTP kütüphanesini bilgisayarımıza kurduktan sonra Documents\Microsoft Visual Studio Async CTP\Samples klasörü içerisinde hem C# hem de VB ile yazılmış çeşitli asenkron programlama örnekleri gelmekte. Bu örneklerden biri de Stock Quotes isimli örnek. Bu örnek içerisinde bir istemci uygulaması tarafından WCF servis çağrılmakta ve bu servis üzerinden de hisse senedi kağıtlarının fiyatları alınmakta. Örnek içerisinde yapılan WCF servis çağrıları ise bizim örneklerimizde olduğu gibi asenkron çağrılar. Ancak burada client tarafında proxy codelarının üretilmesi sırasında bir extension kütüphanesi kullanılmış ve kullanılan extension kütüphanesi ise proje içerisine konulmuş. Bu kütüphane biz WCF servisini projemize servis referansı eklerken devreye girmekte ve proxy kodlarını async & await keywordleri ile beraber kullanılabilir biçimde yani awaitable pattern’a uygun olarak üretmekte. Şimdi bu örneği açıp derleyelim ve oluşan dll’i projemize referans olarak ekleyelim.

Şimdi bir önceki yöntemimizde projemize eklemiş olduğumuz WCF servis referansını kaldıralım ve sonrasında istemci uygulamamızın config dosyasına aşağıdaki config ayarları ekleyelim. Böylece projemize eklemiş olduğumuz extension, servis proxy kodunun üretilmesi sırasında devreye giriyor olacak.

<system.serviceModel>     
<client>       
<metadata>         
<wsdlImporters>           
<extension type="TaskWsdlImportExtension.TaskAsyncWsdlImportExtension, 
 TaskWsdlImportExtension" />         
</wsdlImporters>       
</metadata>     
</client>   
</system.serviceModel>
Şimdi WCF servisimizin referansını yine yukarıda yaptığımız gibi asenkron çağrım metotlarının da üretilmesi seçeneğini seçerek yeniden ekleyelim. Referansı ekledikten sonra oluşturulan kodlara baktığımızda AddTaskAsync isimli bir servis metodu göremiyoruz. Ancak bakın  AddAsync isimli metodun dönüş tipi ne oldu :)

Task<double> tipi demek bizim için awaitable demek :) Yani async & await kullanımı demek. O zaman kodumuzu yeni metot ismine göre güncelleyelim ve uygulamamızı çalıştıralım.

private async void btnTopla_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
 MathServiceClient client = new MathServiceClient();
 double result = await client.AddAsync(double.Parse(txtSayi1.Text), 
 double.Parse(txtSayi2.Text));             
 lblSonuc.Content = String.Format("Sonuc : {0}", result);
}

Uygulamayı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi uygulamamız istediğimiz gibi çalıştı. Toplama isteğini servise gönderdik ve gönderdikten sonra kontrol uygulamaya geri döndü ve sonrasında ilgili kod işletilerek yanıt ekrana yazdırıldı. Peki bu extension arka planda nasıl bir kod üretti :) Hemen metot üzerinden F12’ye basarak arka planda üretilen koda sıçrayalım :)

public System.Threading.Tasks.Task<double> AddAsync(double x, double y) 
{     return System.Threading.Tasks.Task<double>.Factory.FromAsync(
 new System.Func<double, double, System.AsyncCallback, 
 object, 
 System.IAsyncResult>(((IMathService)(this)).BeginAdd), 
 new System.Func<System.IAsyncResult, double>(((IMathService)(this)).EndAdd),
 x, y, null); }
Siz ilk yönteme göre bir fark görebildiniz mi ? Ben göremedim :) Sadece FromAsync metodunun bir başka overload hali kullanılmış :)

Asenkron web servis çağrımları bana göre biz developerlar için en büyük sıkıntıyı oluşturan durumların başında gelmekte. Sürekli olarak callback atamaları developerlar için yönetmesi ve ölçeklendirilmesi oldukça sıkıntılı durumlar doğurmakta. Bu nedenle C# 5.0 ile beraber gelecek olan Async&Await ile artık bu sorunları da geride bırakmış olacağız.

Makalemizi sonlandırmadan Web Service Referansı ekleme sırasında bu özelliğin C#’ın 5.0 ve dolayısıyla da Visual Studio’nun bir sonraki sürümüyle beraber built-in olarak geleceğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bu makalede işlemiş olduklarımız sadece şu anda bizlere kolaylık sağlayabilecek 1-2 trick nokta. ;)

Yazımız boyunca yaptığımız örneği aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

AsyncWCFCalls

Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere,

Hoşçakalın