İlkay İlknur

.NET 6 İle Basitleştirilmeye Çalışılan Null Argument Kontrolü

September 28, 2021

C# 10 ve .NET 6'nın en önemli temalarından biri yazdığımız kodu basitleştirmek ve azaltmak. Bu kapsamda gerek .NET içerisinde gerekse C# içerisinde pek çok yenilik geliyor. Bu yazıdaki konumuz ise metotlardaki null argument kontrolü. Build konferansında C#'ın yeni versiyonu ilk duyurulduğunda beni heyecanlandıran özelliklerden birisi basitleştirilmiş ve yükü compilerın üstlendiği null argument check özelliğiydi.

Kısaca bir null argument kontrolü yaptığımız kod yazarsak.

public void Foo(Person person)
{
   if (person == null)
    throw new ArgumentNullException(nameof(person));
}

C# 10 ile bu yazdığımız kod aşağıdaki gibi olacaktı.

public void Foo(Person person!)
{
  
}

Ancak bu özellik ne yazık ki C# 10 ile beraber gelemeyecek. Bununla beraber .NET 6 ile yazdığımız kodu biraz daha kısaltacak yeni bir metot geliyor. Bu metot ArgumentNullException.ThrowIfNull metodu. Bu metodu kullanarak en azından ekstra if statementlarından kurtulabiliriz.

Yeni gelen metotla beraber yukarıdaki kod aşağıdaki gibi olacak.

public void Foo(Person person)
{
  ArgumentNullException.ThrowIfNull(person);
}

ThrowIfNull metodunun .NET içerisindeki implementasyonu ise aşağıdaki gibi.

public static void ThrowIfNull([NotNull] object? argument, [CallerArgumentExpression("argument")] string? paramName = null)
{
  if (argument is null)
  {
    Throw(paramName);
  }
}

[DoesNotReturn]
private static void Throw(string? paramName) =>
  throw new ArgumentNullException(paramName);

https://source.dot.net/#System.Private.CoreLib/ArgumentNullException.cs,c742289497493bb8

Yukarıda gördüğünüz CallerArgumentExpression attribute'ü size yeni gelebilir. Bu da bir başka makalenin konusu olsun. 🙃

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.