İlkay İlknur

Random.Shared Propertysi İle Random Tipinin Thread-Safe Olarak Kullanılması

July 27, 2021

Developerlar olarak sıklıkla kullandığımız tiplerden biri de Random tipi. Bazen test amaçlı olarak bazen de farklı amaçlarla Random tipine sıklıkla başvuruyoruz. Random tipinin özelliklerinden biri de thread-safe olmaması. Bir Random instance'ının concurrent olarak kullanılması nadiren de olsa üretilen sayıların 0 olmasına bazen de randomizasyonun kalitesinin düşmesine neden olabilmekte.

Bu noktada kullanabileceğimiz çözümler lock kullanmak veya her bir thread içerisinde ThreadStatic field içerisinde farklı bir Random instance'ı kullanmak olabilir. Ancak her iki durumda da developerlar Random tipini thread-safe bir şekilde kullanmak için ekstra kod yazmak durumunda kalmakta. Bu senaryo .NET 6 ile beraber biraz değişiyor. .NET 6 ile beraber gelen Random.Shared propertysini kullanarak thread-safe olarak Random tipini kullanabiliyoruz.

Örnek olarak

var x = Random.Shared.Next();

Bu şekilde kullanımda arkada kullanılan implementasyon ThreadStatic field içerisinde saklandığı için concurrent kullanımlarda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz ve aynı zamanda kolay ve basit bir şekilde thread-safe implementasyona da sahip olmuş oluyoruz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Kaynak: https://github.com/dotnet/runtime/issues/43887